سه‌شنبه, 28 خرداد 1398
دكتر الهام جهانی فرد
دکتر الهام جهانی فرد

مرتبه علمی: استادیار

Ph.D. حشره شناسی پزشکی

مشاهده CV 

 jahanifard-e@ajums.ac.ir

شماره تماس  50 _33367543 (061) داخلی :2878بازگشت                   
V5.1.0.0