يکشنبه, 5 خرداد 1398
دكتر افشین تكدستان

نام و نام خانوادگي : دکتر افشین تکدستان

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی :Ph.D. مهندسی محیط زیست
 
شماه تماس:داخلی 5313

Email: ،Takdastan-a.ajums.ac.ir

afshin_ir@yahoo.com

مشاهده رزومه


بازگشت                   
V5.1.0.0