عنوان : ابلاغ آقای امین كیخایی به عنوان سرپرست امورمالی دانشكده بهداشت
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ 
ساعت : ۱۴:۳۸:۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

ابلاغ آقای امین کیخایی به عنوان سرپرست امورمالی دانشکده بهداشت
دکتر سید احمد حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه طی ابلاغی آقای امین کیخایی را به عنوان سرپرست امور مالی دانشکده بهداشت منصوب کرد
متن ابلاغ بدین شرح است:
حکم ابلاغنمایش تعداد بازدیدها : 117

بازگشت           چاپ چاپ         
 

دانشکده بهداشت اهواز

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0