/  4
عنوان : دفتر انجمن علمی دانشجویی دانشجویان دانشكده بهداشت افتتاح شد
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ 
ساعت : ۱۴:۳۲:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دفتر انجمن علمی دانشجویی دانشجویان دانشکده بهداشت افتتاح شد
روز سه شنبه 96/2/19 با حضور رئیس دانشکده، معاونین و دانشجویان دفتر انجمن علمی دانشجویی دانشجویان دانشکده بهداشت افتتاح شد.
انجمن علمی دانشجویی به منظور تقویت روحیه علمی دانشجویان، استفاده از خلاقیت آنان در جهت تحقق پیشرفت علمی، افزایش مهارت های علمی و انجام فعالیت های گروهی و با حمایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل شد و فعالیت می کنند.

نمایش تعداد بازدیدها : 303

بازگشت           چاپ چاپ         
 

دانشکده بهداشت اهواز

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0