عنوان : تألیف و چاپ كتاب روش های كلی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی با رویكرد منطقی
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ 
ساعت : ۱۲:۹:۵۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تألیف و چاپ کتاب روش های کلی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی با رویکرد منطقی
 یکی از ابزارهای مهم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار محیط زیست ، توجه به اصول ارزیابی آثار طرح های توسعه به محیط زیست می باشد.این رویکرد در حقیقت منجر به دخالت دادن ملاحظات اساسی محیط زیست در فرآیند برنامه ریزی و توسعه اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی می گردد. ارزیابی اثرات وطرح های توسعه بر محیط زیست ،با هدف شناسایی ،پیش بینی و ارزیابی پیامدهای ناشی از فعالیت های توسعه وعمران بر محیط زیست و ارائه راه کارهای کاهش پیامدها و مدیریت پایش محیط زیستی است. به این منظور ابداع و توسعه روش های کمی سازی پیامدها ، یکی از چالش ها و ضرورت های مورد نیاز در این حیطه می باشد.منطق فازی به منزله نظریه ای ریاضی ريا، توانایی کمی سازی و طبقه بندی آمار فعالیت های توسعه بر اجزای زنده و غیر زنده محیط زیست را دارا بوده و بر همین اساس کتاب "روش های کمی سازی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی با رویکرد منطق فازی ، بوسیله آقای دکتر نعمت اله جعفر زاده حقیقی فرد عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات و فناوری های محیط زیست با همکاری آقای دکتر علیرضا خشنود ترجمه و با پشتیبانی مالی اداره کل مناطق محیط زیست خوزستان در سال 1396 به چاپ رسیده است

نمایش تعداد بازدیدها : 35

بازگشت           چاپ چاپ         
 

دانشکده بهداشت اهواز

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0