يکشنبه, 5 خرداد 1398
عنوان : عنوان: تكنیكی برای تصمیم گیری ( TOPSIS)و مقاله مربوطه .
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ 
ساعت : ۱۲:۶:۲۱

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

 
   

 

برنامه ژورنال کلاب (نشست علمی )

 

گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

 

عنوان: تکنیکی برای تصمیم گیری ( TOPSIS)و مقاله مربوطه .

ارائه دهنده :آقاي دکتر اکبربابایی حیدرآبادی


زمان : دو شنبه 4/4/97 ساعت 12-10

 

 مکان : دانشکده بهداشت کلاس 301بازگشت           چاپ چاپ         
 
V5.1.0.0