شنبه, 23 آذر 1398
  • ساعت : ۸:۳:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ 
    /  2
برگزاری دومین جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان كارشناسی ارشد آمار زیستی

بنابر تصمیمات اتخاذ شده در جلسه گروه آمار زیستی مورخ 98/3/28، دومین جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی در روز چهارشنبه 98/4/12 برگزار شد.

خانم ­ها حاج محمدی، بابااحمدی، بهمن زیاری، مرادی و آقای شمس الدینی لری از پروپوزال خود دفاع کردند. پس از ارائه مطالب توسط دانشجو، از اساتید محترم حاضر در جلسه خواسته شد تا نظرات اصلاحی خود را ارائه دهند.

مقرر شد دانشجویان مذکور پس از اعمال اصلاحات مطرح شده در این جلسه، تا  روز شنبه مورخ 98/4/15 یک نسخه از پروپوزال خود را به کارشناس گروه (سرکار خانم ورشویی) تحویل داده و از طریق سامانه بهسان اقدام به ثبت پروپوزال خود کنند.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0