پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 23 آذر 1398

اخبار علمی دانشکده
دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ 
۱۲:۱۲:۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ 
۱۲:۶:۲۱
گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت عنوان: تکنیکی برای تصمیم گیری ( TOPSIS)و مقاله مربوطه . ارائ ...

اخبار دانشکده
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۳۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۴۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۶۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۸۰
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو

کتابخانه

مجله علمی دانشکده بهداشت

اهواز - اتوبان گلستان - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - دانشکده بهداشت.   تلفن: 33367543 (061)   fhealth@ajums.ac.ir

گروه دورانV5.5.2.0