پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 30 شهريور 1399
قوانین و مقررات طرح تکریم

معرفی نماینده طرح تکریم در دانشکده

 


مریم صالح کمایی
نماینده و مسئول طرح تکریم ارباب رجوع  در دانشکده بهداشت
شماره تماس :داخلی 2829
تاریخ بروزرسانی:95/7/7

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0