پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 8 اسفند 1398
قوانین و مقررات طرح تکریم

معرفی نماینده طرح تکریم در دانشکده

 


مریم صالح کمایی
نماینده و مسئول طرح تکریم ارباب رجوع  در دانشکده بهداشت
شماره تماس :داخلی 2829
تاریخ بروزرسانی:95/7/7

گروه دورانV5.5.2.0