پنج‌شنبه, 8 اسفند 1398
  • ساعت : ۷:۵۶:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 406
مشاركت دانشجویان كارشناسی ارشد آمار زیستی در بر پایی غرفه دانشكده بهداشت در دوازدهمین جشنواره مطهری

با مشارکت پرشور دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی، غرفه دانشکده بهداشت در دوازدهمین جشنواره مطهری بر پا شد.

خدمات "آموزش ورود داده ها در نرم افزار"، "نصب نرم افزارهای آماری" و "مشاوره تجزیه و تحلیل داده ها" توسط دانشجویان گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی به بازدیدکنندگان ارائه شد.


امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0