يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • ساعت : ۰:۱۰:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ 
  • تعداد بازدید : 238
بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید بهشتی اهواز پایه هشتم از دانشكده بهداشت
بازديد دانش آموزان مدرسه راهنمايي شهيد بهشتي اهواز پايه هشتم از دانشكده بهداشت و آشنايي دانش آموزان با گروههاي مختلف آموزشي دانشكده بهداشت 
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0