يکشنبه, 17 فروردين 1399
دكتر افشین تكدستان
Ph.D. مهندسی محیط زیست

نام و نام خانوادگي : دکتر افشین تکدستان

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی :Ph.D. مهندسی محیط زیست
 
شماه تماس:داخلی 5313

Email: ،Takdastan-a.ajums.ac.ir

afshin_ir@yahoo.com

مشاهده رزومه
برچسب ها

    V5.5.2.0