يکشنبه, 17 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۰:۲۷:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 416
    /  2
برگزاری اولین جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان كارشناسی ارشد آمار زیستی

بنابر تصمیمات اتخاذ شده در جلسه گروه آمار زیستی مورخ 98/2/25، اولین جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی در روز چهارشنبه 98/3/8 برگزار شد.

خانم ­ها بهرامی، حسینی الوند، امینی و آقای شافعی از پروپوزال خود دفاع کردند. پس از ارائه مطالب توسط دانشجو، از اساتید محترم حاضر در جلسه خواسته شد تا نظرات اصلاحی خود را ارائه دهند.

مقرر شد دانشجویان مذکور پس از اعمال اصلاحات مطرح شده در این جلسه، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/3/13 یک نسخه از پروپوزال خود را به کارشناس گروه (سرکار خانم ورشویی) تحویل داده و از طریق سامانه بهسان اقدام به ثبت پروپوزال خود کنند.

امتیاز :  ۳.۶۷ |  مجموع :  ۳

V5.5.2.0