يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۲:۱۲:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ 
  • تعداد بازدید : 314
انتشار كتاب "محیط زیست، بهداشت و توسعه پایدار "

توسعه پایدار استفاده خردمندانه از منابع است. به نحوی که بهبود کیفیت زندگی کنونی حاصل شده و افزون بر آن کیفیت زندگی نسلهای آتی هم تضمین گردد. در توسعه پایدار، انسان محور توسعه است و شایسته تامین بهداشت، امنیت، فرهنگ ، آموزش، دانش و توسعه ارتباطات و اطلاعات می باشد. پس می توان توسعه پایدار را مدیریت روابط سیستم های انسانی و اکوسیستم های طبیعی به منظور استفاده پایدار از منابع در جهت تامین رفاه نسلهای حال و آینده دانست.

کتاب محیط زیست، بهداشت و توسعه پایدار که به وسیله همکارانی از دانشکده بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و... ترجمه شده  است در راستای تعریف چارچوب و اصول اساسی توسعه پایدار، بهداشت و محیط زیست به تازگی و با حمایت مالی و معنوی سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزستان منتشر گردیده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

5.7.9.0
V5.7.9.0