يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۰:۲۸:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 63
ژورنال كلاب (نشست علمی) گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت با موضوع "تدریس موثر" توسط آقای دكتر قدرت اله شاكری نژاد ارائه گردید.

ژورنال کلاب (نشست علمی) گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده بهداشت در تاریخ 12/8/98 با موضوع "تدریس موثر" توسط آقاي دکتر قدرت اله شاکری نژاد ارائه گردید. این نشست در کلاس 207 و با حضور اعضا گروه  و دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  از ساعت 30/13-130/12برگزار شد .

سرفصل های ارائه شده در این نشست عبارت بودند از :

- افزایش مهارت آموزی در حوزه مدیریت کلاس داری

- آشنایی با انواع روش های تدریس

- آموزش ارتباط موثر ( ارتباطات کلامی و غیر کلامی )

- نحوه تعامل با فراگیران بی توجه در کلاس درس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

5.7.9.0
V5.7.9.0