جمعه, 9 اسفند 1398
  • ساعت : ۲۳:۴۶:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 81
ژورنال كلاب (نشست علمی) گروه بهداشت عمومی، دانشكده بهداشت

ژورنال کلاب (نشست علمی) گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت در تاریخ 29/10/98 با موضوع "Consequence of elder abuse and neglect:a systematic review of observational study"  و با سخنرانی آقاي دکتر فاطمه عادلی راد ارائه گردید. این جلسه در دفتر گروه بهداشت عمومی و با حضور اعضا گروه  و دانشجویان  از ساعت 11-12:30 برگزار شد .

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

V5.5.2.0