جمعه, 9 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۷:۴۱:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 27
    /  3
افتخار آفرینی دانشجویان كارشناسی ارشد آمار زیستی در ششمین كنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوبغرب

چکیده مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد آمارزیستی (خانم ها آذر بابااحمدی [سخنرانی]، ماهان بهمن زیاری، الهه طاهری، زینب عساکره) به صورت سخنرانی و پوستر پذیرفته شد.

پوستر خانم الهه طاهری به عنوان "پوستر برتر" این کنگره انتخاب شد.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

V5.5.2.0