پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 30 شهريور 1399
اطلاعیه مهم

                         نام کاربری = email.com@شماره دانشجویی       رمز = 123456 

     آرشیو اطلاعیه ها


اخبار علمی دانشکده
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ 
۱۲:۱۲:۹  | 
تعداد بازدید : ۳۱۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ 
۱۰:۲۷:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۴۴۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ 
۱۲:۶:۲۱  | 
تعداد بازدید : ۷۴۷
گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت عنوان: تکنیکی برای تصمیم گیری ( TOPSIS)و مقاله مربوطه . ارائ ...

کتابخانه

مجله علمی دانشکده بهداشت

اهواز - اتوبان گلستان - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - دانشکده بهداشت.   تلفن: 33367543 (061)   fhealth@ajums.ac.ir

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0